#60

posted 21.05.13 by Prancey. score: 2. vote up/down. flag for review.

[21:56:02] Joachim: det jeg mener, la investorer fungere mer som lån
[21:56:10] Christopher : vi har banker til det
[21:56:11] Joachim: at man kan betale seg ut ved å betale ned lånet
[21:56:26] Christopher: investorer vil ikke være banker, da hadde de vært banker, ikke investorer