#55

posted 23.02.13 by luxuselg. score: 2. vote up/down. flag for review.

[14:36:31] Theodor: Når jeg var hjemme lånte jo de tre små jentene tableten min
[14:36:41] Christopher: uffda
[14:36:51] Theodor: Responsen jeg fikk på Pony bakgrunnen var pretty much, "lol faglet, do you even manhood?"
[14:37:01] Theodor: Then they went to kindergarden :|